THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG HÃNG LIOA - Đèn huỳnh quang cho bóng T8 - Máng đèn kiểu Batten huỳnh quang T8

Danh mục

Liên kết Website

    Đang cập nhật

Quảng cáo

    Đang cập nhật

Thông tin tiện ích

Tên sản phẩm: Máng đèn kiểu Batten huỳnh quang T8
Mã sản phẩm LPM/LDT
Giá mới Giá liên hệ
Nhóm sản phẩm: Đèn huỳnh quang cho bóng T8
Lượt xem 1420
Bài viết giới thiệu sản phẩm

Loại chấn lưu sắt từ:

Mã số                                                           Diễn giải

LPM1018HPF                                     1x18W        
LPM2018HPF                                     2x18W 
LPM1036HPF                                     1x36W        
LPM2036HPF                                     2x36W 

Loại chấn lưu điện tử:

Mã số                                                           Diễn giải

LDT1018HPF                                     1x18W        
LDT2018HPF                                     2x18W 
LDT1036HPF                                     1x36W        
LDT2036HPF                                     2x36W
Sản phẩm khác cùng loại