DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP - Nhà máy bia Sài Gòn

Danh mục

Liên kết Website

    Đang cập nhật

Quảng cáo

    Đang cập nhật

Thông tin tiện ích

  • DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP - Nhà máy bia Sài Gòn

Ngày đăng: 22/04/2014, 02:19 pm
Nhà máy bia Sài Gòn

Nhà máy bia Sài Gòn

Giải pháp chiếu sáng:

- HDK580 (sản phẩm cũ- hiện tại sản phẩm mới là HPK518): 207 bộ

- TCW097 2x36w: 427 bộ

Các hoạt động khác