DÂY VÀ CÁP ĐIỆN - Dây và cáp điện Trần Phú, Taya, Goldcup, cadisun, Cadivi, Panapon... - Dây cáp điện Goldcup

Danh mục

Liên kết Website

    Đang cập nhật

Quảng cáo

    Đang cập nhật

Thông tin tiện ích

Tên sản phẩm: Dây cáp điện Goldcup
Mã sản phẩm Dây cáp điện Goldcup
Giá mới Giá liên hệ
Nhóm sản phẩm: Dây và cáp điện Trần Phú, Taya, Goldcup, cadisun, Cadivi, Panapon...
Lượt xem 4375
Bài viết giới thiệu sản phẩm

Các loại dây và cáp điện:

1. Dây cáp điện Cu/PVC - 1 Ruột mềm 

. Dây điện bọc nhựa PVC CU/PVC-0.3/0.5kV
. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 2013-1994
. Số ruột dẫn: 1
. Tiết diện mặt cắt danh định: 
. Số sợi:
. Đường kính sợi: 0.18mm
. Độ dày cách điện PVC: 0.8mm
. Đường kính tổng:

2. Dây cáp điện Cu/PVC - 2 Ruột mềm ô van

. Dây điện đôi mềm dẹt Cu/PVC - 2
. Dây ô van hai ruột mềm CU/PVC/PVC - 0.3/0.5kV
. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 2013-1994 . Số ruột dẫn: 2
. Tiết diện mặt cắt danh định:
. Số sợi:
. Đường kính sợi: 0.18mm
. Độ dày cách điện PVC: 0.8mm
. Đường kính tổng:

3.  Dây điện Cu/PVC - 3x4 Ruột mềm


. Dây điện 3 ruột mềm Cu/PVC/PVC  - 3
. Cáp 3 ruột (mềm) PVC CU/PVC - 0.6/1kV
. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1995
. Số ruột dẫn: 3
. Tiết diện mặt cắt danh định:
. Số sợi:
. Đường kính sợi: 0.18mm
. Độ dày bảo vệ: 1.0mm
. Đường kính tổng:

4. Cáp treo hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC - 2 Ruột dẫn


. Cáp treo hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC-2
. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1995
. Số sợi x đường kính sợi: 1x1.38mm
. Độ dày cách điện XLPE: 0.7mm
. Độ dày (cách điện) vỏ bảo vệ PVC: 0.9mm

5. Cáp treo hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC - (3+1) Ruột dẫn


. Cáp 4 ruột dẫn với lõi trung tính nhỏ hơn CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV
. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1995 
. Số sợi x đường kính sợi: (7x0.85) + (7x0.67)mm
. Độ dày cách điện XLPE: 0.7mm
. Độ dày (cách điện) vỏ bảo vệ PVC: 1.4mm

6.  Cáp treo hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC - 4 Ruột dẫn đều nhau


. Cáp bốn ruột đều nhau CU/XLPE/PVC-0.6/1KV 
. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1995
. Số sợi x đường kính sợi: 7x0.85 mm
. Độ dày cách điện XLPE: 0.7mm
. Độ dày (cách điện) vỏ bảo vệ PVC: 1.4mm

7. Cáp ngầm hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/DSTA/PVC  - 2 Ruột dẫn 

8. Cáp ngầm hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/DSTA/PVC  - (3+1) Ruột dẫn

9. Cáp ngầm hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/DSTA/PVC  - 4 Ruột dẫn

10. Cáp đồng, dây đồng tiếp địa. Cáp đồng trần, cáp đồng bọc PVC vàng-xanh dùng tiếp địa cho hệ thống chống sét


Sản phẩm khác cùng loại