Công tơ điện tử 1 pha, Công tơ điện tử 3 pha

Danh mục

Liên kết Website

    Đang cập nhật

Quảng cáo

    Đang cập nhật

Thông tin tiện ích

Tên sản phẩm: Công tơ điện tử Emic 1 pha, 3 pha
Mã sản phẩm Công tơ điện tử Emic
Giá mới Giá liên hệ
Nhóm sản phẩm: Công tơ điện tử EMIC
Lượt xem 1751
Bài viết giới thiệu sản phẩm

Các loại sản phẩm:

- Công tơ điện tử 1 pha 3 giá 20-80A - 220V (CE-14MGs)
- Công tơ điện tử 1 pha 1 giá 10-80A - 220V
- Công tơ điện tử 3 pha 3 giá 5A 57.5/100/415v (ME-41MG) 
- Công tơ điện tử 3 pha 3 giá 10(100)A (ME-40MG)
- Công tơ điện tử 3 pha 5A 220/380v (MV3Tb)
- Công tơ điện tử 3 pha 10-100A 220/380v (MV3Tb)Sản phẩm khác cùng loại
    Hiện chưa có sản phẩm