ĐỒNG HỒ, CÔNG TƠ ĐIỆN HÃNG EMIC - Công tơ điện 3 pha loại MV - Công tơ điện 3 pha loại MV

Danh mục

Liên kết Website

    Đang cập nhật

Quảng cáo

    Đang cập nhật

Thông tin tiện ích

Tên sản phẩm: Công tơ điện 3 pha loại MV
Mã sản phẩm Công tơ điện 3 pha loại M
Giá mới Giá liên hệ
Nhóm sản phẩm: Công tơ điện 3 pha loại MV
Lượt xem 3458
Bài viết giới thiệu sản phẩm

Công tơ điện 3 pha loại MV
- Tiêu chuẩn áp dụng:
IEC 62052-11; IEC 62053-11, IEC 60521
- Điện áp danh định mức:
Loại 3 pha 4 dây:
57,8/100V, 63,5/110V, 120/208V, 127/220V, 133/230V, 230/400V, 240/415V.
Loại 3 pha 3 dây: 
100V, 110V, 120V, 208V, 210V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V.

- Tần số danh định: 50Hz hoặc 60Hz
- Dòng điện:
1A, 5A3, 5(6)A, 5(15)A/, 5(20)A, 10(30)A, 10(40)A, 15(60)A, 20(80)A, 30(90)A, 40(120)A, 50(100)A,...

- Cấp chính xác: 1 hoặc 2Sản phẩm khác cùng loại