THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG HÃNG LIOA - Công tắc, ổ cắm và phụ kiện - Công tắc ổ cắm E18S

Danh mục

Liên kết Website

    Đang cập nhật

Quảng cáo

    Đang cập nhật

Thông tin tiện ích

Tên sản phẩm: Công tắc ổ cắm E18S
Mã sản phẩm E18S
Giá mới Giá liên hệ
Nhóm sản phẩm: Công tắc, ổ cắm và phụ kiện
Lượt xem 3380
Bài viết giới thiệu sản phẩm
Hình ảnh / Mã sản phẩm Diễn giải Giá
(VNĐ)
Mặt 1 lỗ vuông và viền đơn trắng
Mặt 2 lỗ vuông và viền đơn trắng
Mặt 3 lỗ vuông và viền đơn trắng
Mặt 4 lỗ vuông và viền đơn trắng
Mặt 5 lỗ vuông và viền đơn trắng
Mặt 6 lỗ vuông và viền đơn trắng
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và viền đơn trắng
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và viền đơn trắng
Ổ cắm ba 2 chấu 16A và viền đơn trắng
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ vuông và viền đơn trắng
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ vuông và viền đơn trắng
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ vuông và viền đơn trắng
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ vuông và viền đơn trắng
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A và viền đơn trắng
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A và viền đơn trắng
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ vuông và viền đơn trắng
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ vuông và viền đơn trắng
Mặt che trơn
Sản phẩm lắp theo chiều đứng có mã như trên và thêm đuôi "V"


Sản phẩm khác cùng loại