THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG HÃNG LIOA - Đèn ốp trần, đèn ốp tường, đèn ngoài trời - Đèn ốp trần, đèn ốp tường, đèn ngoài trời - MADDI LI

Danh mục

Liên kết Website

    Đang cập nhật

Quảng cáo

    Đang cập nhật

Thông tin tiện ích

Tên sản phẩm: Đèn ốp trần, đèn ốp tường, đèn ngoài trời - MADDI LI
Mã sản phẩm DDNOV330B/DDNOV330W/DDNOV
Giá mới Giá liên hệ
Nhóm sản phẩm: Đèn ốp trần, đèn ốp tường, đèn ngoài trời
Lượt xem 1459
Bài viết giới thiệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật:
- Sử dụng bóng compact
- Công suất: 13W đến 22W
- Các kiểu màu hắt sáng phía sau: Xanh lá, xanh da trời, màu hồng, màu cam, trong.

Các loại sản phẩm: 

- MADDI LI KIỂU Ô - VAN DỌC:

Viền thân màu đen (B)
Màu hắt sáng: Xanh lá(GR); màu cam(OR); màu hồng(PK); màu xanh dương(BL);trong suốt(CL).

Mã số                                                                     Diễn giải

DDNOV330B                   Đèn tròn Maddi Li màu đen không có lưng hắt sáng
DDNOV330B/OR                                 có lưng hắt sáng màu cam
DDNOV330B/GR                                 có lưng hắt sáng xanh cây
DDNOV330B/PK                                  có lưng hắt sáng màu hồng
DDNOV330B/BL                                  có lưng hắt sáng màu xanh dương 
DDNOV330B/CL                                  có lưng hắt sáng màu trong suốt

Viền thân màu Trắng (W)
Màu hắt sáng: Xanh lá(GR); màu cam(OR); màu hồng(PK); màu xanh dương(BL);trong suốt(CL).


Mã số                                                                     Diễn giải

DDNOV330W                   Đèn tròn Maddi Li màu đen không có lưng hắt sáng
DDNOV330W/OR                                 có lưng hắt sáng màu cam
DDNOV330W/GR                                 có lưng hắt sáng xanh cây
DDNOV330W/PK                                  có lưng hắt sáng màu hồng
DDNOV330W/BL                                  có lưng hắt sáng màu xanh dương 
DDNOV330W/CL                                  có lưng hắt sáng màu trong suốt


- MADDI LI KIỂU BÁN Ô - VAN DỌC:

Viền thân màu đen (B)
Màu hắt sáng: Xanh lá(GR); màu cam(OR); màu hồng(PK); màu xanh dương(BL);trong suốt(CL).

Mã số                                                                     Diễn giải

DDNOV330HCBV                   Đèn tròn Maddi Li màu đen không có lưng hắt sáng
DDNOV330HCBV/OR                                 có lưng hắt sáng màu cam
DDNOV330HCBV/GR                                 có lưng hắt sáng xanh cây
DDNOV330HCBV/PK                                  có lưng hắt sáng màu hồng
DDNOV330HCBV/BL                                  có lưng hắt sáng màu xanh dương 
DDNOV330HCBV/CL                                  có lưng hắt sáng màu trong suốt


Viền thân màu trắng(W)
Màu hắt sáng: Xanh lá(GR); màu cam(OR); màu hồng(PK); màu xanh dương(BL);trong suốt(CL).

Mã số                                                                     Diễn giải

DDNOV330HCWV                   Đèn tròn Maddi Li màu đen không có lưng hắt sáng
DDNOV330HCWV/OR                                 có lưng hắt sáng màu cam
DDNOV330HCWV/GR                                 có lưng hắt sáng xanh cây
DDNOV330HCWV/PK                                  có lưng hắt sáng màu hồng
DDNOV330HCWV/BL                                  có lưng hắt sáng màu xanh dương 
DDNOV330HCWV/CL                                  có lưng hắt sáng màu trong suốt

- MADDI LI KIỂU BÁN Ô - VAN NGANG:

Viền thân màu đen (B)
Màu hắt sáng: Xanh lá(GR); màu cam(OR); màu hồng(PK); màu xanh dương(BL);trong suốt(CL).

Mã số                                                                     Diễn giải

DDNOV330HCBH                   Đèn tròn Maddi Li màu đen không có lưng hắt sáng
DDNOV330HCBH/OR                                 có lưng hắt sáng màu cam
DDNOV330HCBH/GR                                 có lưng hắt sáng xanh cây
DDNOV330HCBH/PK                                  có lưng hắt sáng màu hồng
DDNOV330HCBH/BL                                  có lưng hắt sáng màu xanh dương 
DDNOV330HCBH/CL                                  có lưng hắt sáng màu trong suốt

Viền thân màu trắng (W)
Màu hắt sáng: Xanh lá(GR); màu cam(OR); màu hồng(PK); màu xanh dương(BL);trong suốt(CL).

Mã số                                                                     Diễn giải

DDNOV330HCWH                   Đèn tròn Maddi Li màu đen không có lưng hắt sáng
DDNOV330HCWH/OR                                 có lưng hắt sáng màu cam
DDNOV330HCWH/GR                                 có lưng hắt sáng xanh cây
DDNOV330HWH/PK                                  có lưng hắt sáng màu hồng
DDNOV330HCWH/BL                                  có lưng hắt sáng màu xanh dương 
DDNOV330HCWH/CL                                  có lưng hắt sáng màu trong suốt


Sản phẩm khác cùng loại