THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG HÃNG LIOA - Đèn ốp trần, đèn ốp tường, đèn ngoài trời - Đèn MAGG 500/600/800

Danh mục

Liên kết Website

    Đang cập nhật

Quảng cáo

    Đang cập nhật

Thông tin tiện ích

Tên sản phẩm: Đèn MAGG 500/600/800
Mã sản phẩm MAGG 500/600/800
Giá mới Giá liên hệ
Nhóm sản phẩm: Đèn ốp trần, đèn ốp tường, đèn ngoài trời
Lượt xem 1320
Bài viết giới thiệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật:
- Sử dụng bóng compact
- Công suất: 13W đến 22W
Các loại sản phẩm: 

Mã số                                      Màu                                     Loại Kính
MAGG 500 BK/C               Đen                  Loại trong, có chóa ngắt sáng
MAGG 500 GY/C               Ghi                   Loại trong, có chóa ngắt sáng
MAGG 500 WH/C              Trắng                Loại trong, có chóa ngắt sáng
MAGG 500 AG/C               Xanh                 Loại trong, có chóa ngắt sáng

MAGG 500 BK/O               Đen                  Loại mờ, ko chóa ngắt sáng
MAGG 500 GY/O               Ghi                   Loại mờ, ko chóa ngắt sáng
MAGG 500 WH/O              Trắng                Loại mờ, ko chóa ngắt sáng
MAGG 500 AG/O               Xanh                 Loại mờ, ko chóa ngắt sáng


MAGG 650 BK/C               Đen                  Loại trong, có chóa ngắt sáng
MAGG 650 GY/C               Ghi                   Loại trong, có chóa ngắt sáng
MAGG 650 WH/C              Trắng                Loại trong, có chóa ngắt sáng
MAGG 650 AG/C               Xanh                 Loại trong, có chóa ngắt sáng

MAGG 650 BK/O               Đen                  Loại mờ, ko chóa ngắt sáng
MAGG 650 GY/O               Ghi                   Loại mờ, ko chóa ngắt sáng
MAGG 650 WH/O              Trắng                Loại mờ, ko chóa ngắt sáng
MAGG 650 AG/O               Xanh                 Loại mờ, ko chóa ngắt sáng

MAGG 800 BK/O               Đen                  Loại mờ, có chóa ngắt sáng
MAGG 800 GY/O               Ghi                   Loại mờ, có chóa ngắt sáng
MAGG 800 WH/O              Trắng                Loại mờ, có chóa ngắt sáng
MAGG 800 AG/O               Xanh                 Loại mờ, có chóa ngắt sáng

MAGG 800 BK/O               Đen                  Loại mờ, ko chóa ngắt sáng
MAGG 800 GY/O               Ghi                   Loại mờ, ko chóa ngắt sáng
MAGG 800 WH/O              Trắng                Loại mờ, ko chóa ngắt sáng
MAGG 800 AG/O               Xanh                 Loại mờ, ko chóa ngắt sáng

Sản phẩm khác cùng loại