BỘ ĐIỆN HÃNG TRIDONIC ATCO - Kích điện - Kích cho bóng cao áp ZRM2 ES/C;ZRM2.5 ES/C and ZRM4.5 ES/C

Danh mục

Liên kết Website

    Đang cập nhật

Quảng cáo

    Đang cập nhật

Thông tin tiện ích

Tên sản phẩm: Kích cho bóng cao áp ZRM2 ES/C;ZRM2.5 ES/C and ZRM4.5 ES/C
Mã sản phẩm ZRM 2 ES/CT
Giá mới Giá liên hệ
Nhóm sản phẩm: Kích điện
Lượt xem 2235
Bài viết giới thiệu sản phẩm


- Ứng dụng

Dùng để kích phóng đèn cao áp trong các mục đích chiếu sáng khác nhau như chiếu sáng đường phố, chiếu sáng công cộng, công nghiệp...
- Chất lượng được chứng nhận:
EN 61347-2-1
EN 60927
- Đặc điểm
. Loại bóng sử dụng phù hợp đa dạng: Metal Hailide/High Presure Sodium/Mecury/Compact (Bóng Philips, Oram, GE, ... công suất từ 35-400W
. Thời gian ngắt mạch (< 20 phút)
. Tự khởi động( <1 giây)
. Điện áp đầu vào cho phép: 198-264V
. Điện áp định mức 220-240V
. Tần số 50/60Hz

Chủng loại

Công suất bóng

Điện áp kích

Dòng điện

Khoảng cách đèn

SON

Metal

ZRM 2 ES/C

35-70W

70W

1.8-2.5 kVp

2.0A

4m

ZRM 2 ES/CT

35-70W

70W

1.8-2.5 kVp

2.0A

4m

ZRM 2.5 ES/C

70-250W

35-250W

4.0-5.0 kVp

3.0A

1.5m

ZRM 2.5 ES/CT

70-250W

35-250W

4.0-5.0 kVp

3.0A

1.5m

ZRM 4.5 ES/C

70-400W

35-400W

4.0-5.0 kVp

4.6A

1.5m

ZRM 4.5 ES/CT

70-400W

35-400W

4.0-5.0 kVp

4.6A

1.5m


GHI CHÚ:

1. Bộ linh kiện cho bóng Metal (bao gồm Chấn lưu + Bóng + Kích + Tụ)


Bộ linh kiện cho bóng metal Halide 70W Tridonic Atco:

Bóng cao áp 70W: HQI-TS 70W/NDL, MH 70W/ 640 E27, MHN-TD 70W/842 730  RX7S

Tăng phô, Ballast bóng cao áp metal Halide 70W: OMS 70

Kích, Ignitor cho bóng cao áp  metal Halide 70W: ZRM 4.5 ES/C

Tụ bù Capicitor CP 18uF

Bộ linh kiện cho bóng metal Halide 100W Tridonic Atco:

Bóng cao áp 100W: HQI-TS 100W/NDL, MH 100W/ 640 E27. MHN-TD 100W/842 730  RX7S

Tăng phô, Ballast  bóng cao áp  metal Halide 100W: OMS 100

Kích, Ignitor cho bóng metal Halide 70W: ZRM 4.5 ES/C

Tụ bù Capicitor CP 18uF

Bộ linh kiện cho bóng metal Halide 150W Tridonic Atco:

Bóng cao áp 150W: HQI-TS 150W/NDL, MH 150W/ 640 E27. MHN-TD 150W/842 730 RX7S

Tăng phô, Ballast bóng cao áp  metal Halide 150W: OMS 150, OMB 150

Kích, Ignitor cho bóng metal Halide 70W: ZRM 4.5 ES/C

Tụ bù Capicitor CP 15uF, 18uF, 20uF, 25uF

Bộ linh kiện cho bóng metal Halide 250W Tridonic Atco:

Bóng cao áp 250W: HQI-TS 250W/D E40, MH 250W/ 640 E27, HPI Plus 250 / 745 BU

Tăng phô, Ballast bóng cao áp  metal Halide 250W: OMS 250, OMB 250

Kích, Ignitor cho bóng metal Halide 250W: ZRM 4.5 ES/C

Tụ bù Capicitor CP 15uF, 18uF, 20uF, 25uF

Bộ linh kiện cho bóng metal Halide 400W Tridonic Atco:

Bóng cao áp 400W: HQI-BT 400W/D, HQI-BT 400W/N/SI, HQI-E 400W/N/SI, HPI-T Plus 250 / 745 BU, HPI-T Plus 250 / 645 BU

Tăng phô, Ballast bóng cao áp  metal Halide 400W: OMS 400, OMB 400

Kích, Ignitor cho bóng metal Halide 70W: ZRM 4.5 ES/C

Tụ bù Capicitor CP 15uF, 18uF, 20uF, 25uF, 30uF, 35uF


2. Bộ linh kiện cho bóng Sodium SON (bao gồm Chấn lưu + Bóng + Kích + Tụ)

Bộ linh kiện cho bóng Sodium 70W Tridonic Atco:

Bóng cao áp 70W:, SON-T 70W/ E E27,

Tăng phô, Ballast bóng cao áp Sodium 70W: OMS 70

Kích, Ignitor cho bóng Sodium 70W: ZRM 4.5 ES/C

Tụ bù Capicitor CP 18uF

Bộ linh kiện cho bóng Sodium 100W Tridonic Atco:

Bóng cao áp 100W: SON-T 100W/ E E40,

Tăng phô, Ballast bóng cao áp Sodium 100W: OMS 100

Kích, Ignitor cho bóng Sodium 100W: ZRM 4.5 ES/C

Tụ bù Capicitor CP 18uF, cp 20uF,

Bộ linh kiện cho bóng Sodium 150W Tridonic Atco:

Bóng cao áp 150W: SON 2 NAV-T 150 E40,, SON-T 150W/ E E40,

Tăng phô, Ballast bóng cao áp Sodium 150W: OMS 150

Kích, Ignitor cho bóng Sodium 1500W: ZRM 4.5 ES/C

Tụ bù Capicitor CP 18uF, cp 20uF, CP 25uF

Bộ linh kiện cho bóng Sodium 250W Tridonic Atco:

Bóng cao áp 250W: SON 2 NAV-T 250 E40, SON-T 250W/ E E40,

Tăng phô, Ballast  bóng cao áp  Sodium 250W: OMS 250

Kích, Ignitor cho bóng Sodium 250W: ZRM 4.5 ES/C

Tụ bù Capicitor CP 18uF, cp 20uF, CP 25uF, CP 30uF, CP 35uF

Bộ linh kiện cho bóng Sodium 400W Tridonic Atco:

Bóng cao áp 400W: SON 2 NAV-T 400 E40, SON-T 400W/ E E40,

Tăng phô, Ballast bóng cao áp Sodium 400W: OMS 400

Kích, Ignitor cho bóng Sodium 400W: ZRM 4.5 ES/C

Tụ bù Capicitor CP 18uF, cp 20uF, CP 25uF, CP 30uF, CP 35uF
Sản phẩm khác cùng loại